logo bip.gov.pl

 Urząd Miasta Wojkowice

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Karty usług / Zagospodarowanie przestrzenne i nieruchomości / Wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego
1.

Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wojkowice

K A R T A   I N F O R M A C Y J N A

Urząd Miasta Wojkowice
 ul. Jana III Sobieskiego 290a 42-580 Wojkowice
 tel.:+48 (32) 769-50-66  fax: +48 (32) 769-50-73, e-mail: umw@wojkowice.pl

czynny: poniedziałek 700 do 1700, wtorek – czwartek 700 do 1500, piątek 700-1300

 

 

Nr GNiZP-1

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Miasta Wojkowice 

I. Wymagane wnioski

· Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zał. nr 1)

II. Wymagane załączniki

· brak

III. Dokumenty do wglądu

· brak

IV. Opłaty

·  za wypis
- do 5 stron – 30,00 zł
- powyżej 5 stron – 50,00 zł

·  za wyrys
- za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20,00 zł
- nie więcej niż 200,00zł

Opłatę skarbową pobiera się na podstawie art. 1 ust.1 pkt. 1a ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej oraz załącznika do tej ustawy (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1628, ze zm.)

Opłaty skarbowej dokonuje się na konto urzędu: ING Bank Śląski w Katowicach o/Będzin   nr: 07 1050 1227 1000 0008 0157 0219 lub gotówką w kasie Urzędu Miasta Wojkowice, w godzinach pracy urzędu.

Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy dołączyć do składanego wniosku.

V. Termin załatwienia sprawy

· do 30 dni 

VI. Miejsce i sposób załatwienia sprawy

· Miejsce udostępnienia i pobrania wniosków:

- punkt informacyjny Urzędu Miasta Wojkowice

- strona internetowa Urzędu Miasta Wojkowice http://www.wojkowice.4bip.pl

- pokój nr 7, tel. (032)760-20-87 w.27

· Miejsce złożenia wniosku:

- punkt informacyjny Urzędu Miasta Wojkowice, parter lub sekretariat Urzędu Miasta Wojkowice, I piętro, pokój nr 11

·  Wydanie wypisu - wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

- pokój nr 7, tel. (032)760-20-87 w.27

VII. Jednostka odpowiedzialna

·  samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego

 

VIII. Tryb odwoławczy

· brak

 

IX. Opłaty za odwołanie

· brak

X. Podstawa Prawna

· art.30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze. zm.).

XI. Uwagi

· brak

Opracowała: Agnieszka Jałowiecka

                                                            Zatwierdzono:

         /-/ Agnieszka Jałowiecka                                                 /-/ Tomasz Szczerba

 


Załączniki: Rozmiar:
33.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Agnieszka Jałowiecka
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2005-11-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-11-25
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-01 13:56

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego
 Wykup komunalnego lokalu mieszkalnego
 Podział nieruchomości
 Numeracja porządkowa nieruchomości
 Rozgraniczenia nieruchomości
 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 Dzierżawa, najem nieruchomości
 Poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego
 Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej użytkowania wieczystego
 Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości przyległej
 Ustanowienie służebności
 Zaświadczenie o zgodności użytkowania obiektu z planem zagospodarowania
 Czasowe zajęcie terenu
wersja do druku drukuj
top