logo bip.gov.pl

 Urząd Miasta Wojkowice

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Informacja o środowisku / Rejestr działalności regulowanej
1.

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej  
l.p.
Firma,
 oznaczenie siedziby
 i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy
numer
 identyfikacji
 podatkowej (NIP)
numer
 identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada
określenie rodzaju
 odbieranych odpadów komunalnych (kody)
numer
 rejestrowy
data wpisu
1
EKOŚRODOWISKO
 Spółka z o.o.
  z siedzibą: 41--909 Bytom,
 ul. Cyryla i Metodego 50
W dniu 27.03.2014 r. dokonano skreślenia wpisu Nr 1/2012 przedsiębiorcy z rejestru - wniosek z dnia 19.03.2014 (data wpływu 24.03.2014)
6462681641
240044141
1501 - Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami komunalnymi):  150101; 150102; 150103; 150104; 150105; 150106; 150107; 150109; 150110* ;150111*.
 2001- Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 1501): 200101; 200102; 200108; 200110, 200111; 200113*; 200114*; 200115*; 200117*; 200119*; 200121*; 200123*; 200125; 200126*; 200127*; 200128; 200129*; 200130; 200131*;200132, 200133*; 200134; 200135*; 200136; 200137*; 200138; 200139; 200140; 200141; 200180; 200199.
 2002 -Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy): 200201; 200202; 200203.
 2003-Inne odpady komunalne: 200301; 200302; 200303; 200304; 200306; 200307; 200399.
1
6.02.2012
2
STRACH I SYNOWIE
 Spółka z o.o.
 z siedzibą:
 42-202 Częstochowa,
 ul. Bór 169
5732738268
240922624
1501-Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami komunalnymi): 150101; 150102; 150103; 150104; 150107;
 2001- Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 1501): 200101; 200102; 200108; 200121*; 200123*; 200131*;200132, 200133*; 200134; 200135*; 200136; 200137*; 200138; 200139; 200140; 200141; 200180; 200199.
 2002 -Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy): 200201; 200202; 200203.   
 2003-Inne odpady komunalne: 200301; 200302; 200303; 200306; 200307; 200399.
 ------------------------------------------------------
Uzupełnienie wpisu do rejestru
 
na podstawie wniosku z dnia 07.03.2013r. o następujące kody odpadów:
 1501-Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi): 150105; 150106;150109; 150110*; 150111*;
 1601 -Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grupy 13 i 14 oraz podgrup 1606 i 1608) 160103;
 1701-Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika):170101; 170102; 170103; 170107;
 1702-Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych: 170201; 170202; 170203;
 1703 -Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych: 170302;
 1704- Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali: 170401; 170402; 170403; 170404; 170405; 170406; 170407; 170411;
 1705-Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania): 170508;
 1706 -Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest: 170604;
 708 -Materiały konstrukcyjne zawierające gips:170802;
 1709-Inne odpady z budowy, remontów i demontażu:170904;
 2001- Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 1501): 200110; 200111; 200113*; 200114*; 20015*; 200117*;200119*, 200125; 200126*; 200127*; 200128; 200129*; 200130;
 2003-Inne odpady komunalne: 200301; 200302; 200304;
2
6.03.2012
3
REMONDIS Sp. z o.o.
 z siedzibą:
 ul. Zawodzie 16, 02-981;
 Oddział Sosnowiec,
 ul. Baczyńskiego 11,
 41-203 Sosnowiec
7280132515
11089141
2001- Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 1501): 200101; 200102; 200108; 200110, 200111; 200113*; 200114*; 200115*; 200117*; 200119*; 200121*; 200123*; 200125; 200126*; 200127*; 200128; 200129*; 200130; 200131*;200132, 200133*; 200134; 200135*; 200136; 200137*; 200138; 200139; 200140; 200141; 200180; 200199.
 2002 -Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy): 200201; 200202; 200203.
 2003-Inne odpady komunalne: 200301; 200302; 200303; 200304; 200306; 200307; 200399.
---------------------------------------------------
Uzupełnienie wpisu do rejestru
 na podstawie wniosku z dnia 06.12.2012r. o następujące kody odpadów:
1501-Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi):
150101; 150102; 150103; 150104; 140105; 150106; 150107; 150109;
1601 -Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grupy 13 i 14 oraz podgrup 1606 i 1608) 160103;
1701-Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika):170101; 170102; 170103; 170107; 170180;170182;
1702-Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych:
170201; 170202; 170203;
1703 -Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych: 170302;
1704- Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali:170401; 170402; 170403; 170404; 170405; 170406; 170407; 170411;
1705-Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania):170508;
1706 -Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest:170604;
708 -Materiały konstrukcyjne zawierające gips:170802;
1709-Inne odpady z budowy, remontów i demontażu: 170904;
3
21.03.2012
4
Przedsiębiorstwo Techniczno - Handlowo - Usługowe "INTERPROMEX" Sp. z o.o.
 ul. Paryska 11.,
 42-500 Będzin
6250010356
003453009
2001 - Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 1501): 200101; 200102; 200108; 200110, 200111; 200113*; 200114*; 200115*; 200117*; 200119*; 200121*; 200123*; 200125; 200126*; 200127*; 200128; 200129*; 200130; 200131*;200132, 200133*; 200134; 200135*; 200136; 200137*; 200138; 200139; 200140; 200141; 200180; 200199.
 2002 - Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy): 200201; 200202; 200203.
 2003-Inne odpady komunalne: 200301; 200302; 200303; 200304; 200306; 200307; 200399.
---------------------------------------------------
Uzupełnienie wpisu do rejestru
 
na podstawie wniosku z dnia 05.12.2012r. o następujące kody odpadów:
1501-Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi): 150101; 150102; 150103; 150104; 140105; 150106; 150107; 150109; 150110*; 150111*
1601 -Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grupy 13 i 14 oraz podgrup 1606 i 1608) 160103;
1701-Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika): 170101; 170102; 170103; 170107;
1702-Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych: 170201; 170202; 170203;
1703 -Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych: 170302;
1704- Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali: 170401; 170402; 170403; 170404; 170405; 170406; 170407; 170411;
1705-Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania): 170508;
1706 -Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest: 170604;
708 -Materiały konstrukcyjne zawierające gips: 170802;
1709-Inne odpady z budowy, remontów i demontażu: 170904;
Uzupełnienie wpisu do rejestru
 
na podstawie wniosku z dnia 24.04.2013r. o następujące kody odpadów:1701-Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika):170106*; 170180; 170182
4
19.04.2012
5
Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach
 ul. Korzonek 98
 42-274 Konopiska
 
5731067524
150628080
1501 - Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami komunalnymi): 150101; 150102; 150103; 150107;
 2001- Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 1501): 200101; 200102; 200108; 200110; 200111; 200121*; 200123*; 200125; 200128; 200133*; 200134; 200135*; 200136; 200138; 200139; 200140.
 2002 -Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy): 200201; 200202; 200203.
 2003-Inne odpady komunalne:
 200301; 200302; 200303; 200306; 200307; 200399.
Uzupełnienie wpisu do rejestru na podstawie wniosku z dnia 10.04.2013r. o następujące kody odpadów:
1501-Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi):  150104;150105; 150106;150109; 150110*; 150111*;
1601 -Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grupy 13 i 14 oraz podgrup 1606 i 1608) 160103;
1701-Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika): 170101; 170102; 170103; 170107;
1702-Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych: 170201; 170202; 170203;
1703 -Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych: 170302;
1704- Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali: 170401; 170402; 170403; 170404; 170405; 170406; 170407; 170411;
1705-Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania): 170508;
1706 -Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest: 170604;
708 -Materiały konstrukcyjne zawierające gips: 170802;
1709-Inne odpady z budowy, remontów i demontażu: 170904;
2001- Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 1501): 200113*; 200114*; 200115*; 200117*;200119*; 200126*; 200127*; 200129*; 200130; 200131*; 201032; 200137*; 200141; 200180; 200199;
Uzupełnienie wpisu do rejestru na podstawie wniosku z dnia 29.04.2013r. o następujące kody odpadów:
1701-Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika):170106*; 170180; 170182
5
17.05.2012
6
REMONDIS
 Tarnowskie Góry Sp. z o.o.
 ul. Nakielska 1 - 3 
 42-600 Tarnowskie Góry
6450000204
271590141
1501 - Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami komunalnymi): 150101; 150102; 150104; 150107;
 2001- Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 1501): 200101; 200102; 200108; 200110, 200111; 200113*; 200114*; 200115*; 200117*; 200119*; 200121*; 200123*; 200125; 200126*; 200127*; 200128; 200129*; 200130; 200131*;200132, 200133*; 200134; 200135*; 200136; 200137*; 200138; 200139; 200140; 200141; 200180; 200199.
 2002 -Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy): 200201; 200202; 200203.
 2003-Inne odpady komunalne: 200301; 200302; 200303; 200304; 200306; 200307; 200399.
Uzupełnienie wpisu do rejestru
 
na podstawie wniosku z dnia 18.02.2013r. o następujące kody odpadów:
 1501-Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi): 150103; 140105; 150106; 150107; 150110*;
 1601 -Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grupy 13 i 14 oraz podgrup 1606 i 1608) 160103;
 1701-Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika):170101; 170102; 170103; 170107;
 1702-Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych: 170201; 170202; 170203;
 1703 -Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych:170302;
 1704- Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali: 170401; 170402; 170403; 170404; 170405; 170406; 170407; 170411;
 1705-Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania):170508;
 1706 -Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest: 170604;
 708 -Materiały konstrukcyjne zawierające gips: 170802;
 1709-Inne odpady z budowy, remontów i demontażu: 170904;
6
24.05.2012
7
Przedsiębiorstwo Komunalne
„DARPOL”, Dariusz Strach
ul. Korzonek 98
42-274 Konopiska
5732505831
152146131
1501-Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami komunalnymi): 150101; 150102; 150103; 150107;
 2001- Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 1501): 200101; 200102; 200108; 200110, 200111; 200121*; 200123*; 200125; 200128; 200133*; 200134; 200135*; 200136; 200138; 200139; 200140.
 2002 -Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy): 200201; 200202; 200203.
 2003-Inne odpady komunalne: 200301; 200302; 200303; 200307; 200399.
7
19.06.2012
8
SPECTRUM
 Silesia Service Sp. z o.o.
 ul. Anieli Krzywoń 16
 41- 922 Radzionków
6262887088
240788781
1501-Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami komunalnymi): 150101; 150102; 150104; 150107;
 2001- Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 1501): 200101; 200102; 200108; 200110, 200111; 200113*; 200114*; 200115*; 200117*; 200119*; 200121*; 200123*; 200125; 200126*; 200127*; 200128; 200129*; 200130; 200131*; 200132, 200133*; 200134; 200135*; 200136; 200137*; 200138; 200139; 200140; 200141; 200180; 200199.
 2002 -Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy): 200201; 200202; 200203.
 2003-Inne odpady komunalne: 200301; 200302; 200303; 200304; 200306; 200307; 200399
 ---------------------------------------------------
Uzupełnienie wpisu do rejestru na podstawie wniosku z dnia 06.02.2013r. o następujące kody odpadów: 
1501-Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami komunalnymi): 15 01 03; 15 01 05; 15 01 06; 15 01 10*
1601 -Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grupy 13 i 14 oraz podgrup 1606 i 1608): 160103;
1701-Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika): 170101; 170102; 170103; 170107;
1702-Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych: 170201; 170202; 170203;
1703 -Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych: 170302;
1704- Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali: 170401; 170402; 170403; 170404; 170405; 170406; 170407; 170411;
1705-Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania): 170508;
1706 -Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest: 170604;
708 -Materiały konstrukcyjne zawierające gips: 170802;
1709-Inne odpady z budowy, remontów i demontażu: 170904;
8
27.06.2012
9
Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków
 Wiesław Strach
 ul. Kosmowskiej 6 m. 94
 42-224 Częstochowa
5730250143
150628038
1501-Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami komunalnymi): 150101; 150102; 150103; 150104; 140105; 150106; 150107;
 2001- Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 1501):
 200101; 200102; 200108; 200121*; 200123*; 200131*; 200132, 200133*; 200134; 200135*; 200136; 200137*; 200138; 200139; 200140; 200141; 200180; 200199.
 2002 -Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy): 200201; 200202; 200203.
 2003-Inne odpady komunalne:
 200301; 200302; 200303; 200304; 200306; 200307; 200399.
9
6.08.2012
10
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
ul. Śmiłowskiego 15
41-100 Siemianowice Śląskie
6430000299
270120746
1501-Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami komunalnymi): 150101; 150102; 150103; 150104; 140105; 150106; 150107; 150109; 150110*150111*;
1601-Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 1606 i 1608): 160103;
1701-Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika):
170101; 170102; 170103; 170107;
1702-Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych:
170201; 170202; 170203;
1703-Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych: 170302;
1704- Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali: 170401; 170402; 170403; 170404; 170405; 170406; 170407; 170411;
1705-Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania): 170508;
1706-Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest: 170604;
10
28.09.2012
11
 
Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta
 Sp. z o.o.
 ul. Przemysłowa 7
 42-274 Konopiska
Zmiana nazwy i danych ewidencyjnych na wniosek z dn. 15.09.2014 (data wpływu 17.09.2014)
PZOM STRACH  Spółka
 z ograniczona odpowiedzialnością
 Spółka Komandytowa
 ul. Przemysłowa 7
 42--274 Konopiska
W dniu 07.01.2015 r. dokonano zmiany nazwy Spółki na wniosek z dnia 29.12.2014 r. (data wpływu 31.12.2014 r.)
  

 5732850870

 243651232
1501-Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami komunalnymi): 150101; 150102; 150103; 150104; 150105; 150106; 150107; 150109; 150110*, 150111*;
2001- Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 1501):
200101; 200102; 200108; 200110; 200111; 200113*; 200114*; 200115*; 200117*; 200119*; 200121*; 200123*; 200125; 200126*; 200127*; 200128; 200129*; 200130; 200131*; 200132; 200133*; 200134; 200135*; 200136; 200137*; 200138; 200139; 200140; 200141; 200180; 200199.
2002 -Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy): 200201; 200202; 200203.
2003-Inne odpady komunalne: 200301; 200302; 200303; 200304; 200306; 200307; 200399.
 ---------------------------------------------------
Uzupełnienie wpisu do rejestru na podstawie wniosku z dnia 09.01.2013r. o następujące kody odpadów:
1601 -Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grupy 13 i 14 oraz podgrup 1606 i 1608):160103;
1701-Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika):170101; 170102; 170103; 170107;
1702-Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych: 170201; 170202; 170203;
1703 -Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych: 170302;
1704- Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali: 170401; 170402; 170403; 170404; 170405; 170406; 170407; 170411;
1705-Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania): 170508;
1706 -Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest:170604;
708 -Materiały konstrukcyjne zawierające gips:170802;
1709-Inne odpady z budowy, remontów i demontażu: 170904;
11
2.10.2012
12
 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 
Tonsmeier Południe
 Sp. z o.o.
ul. Kokotek 33
 41-700 Ruda Śląska
zmiana nazwy spólki na wniosek z dn. 06.02.2014
6411005806
272644815
1501-Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami komunalnymi): 150101; 150102; 150103; 150104; 150105; 150106; 150107; 150109; 150110*, 150111*;
2001- Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 1501):
200101; 200102; 200108; 200110; 200111; 200113*; 200114*; 200115*; 200117*; 200119*; 200121*; 200123*; 200125; 200126*; 200127*; 200128; 200129*; 200130; 200131*; 200132, 200133*; 200134; 200135*; 200136; 200137*; 200138; 200139; 200140; 200141; 200180; 200199.
2002 -Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy): 200201; 200202; 200203.
 2003-Inne odpady komunalne: 200301; 200302; 200303; 200304; 200306; 200307; 200399.
 --------------------------------------------------
Uzupełnienie wpisu do rejestru na podstawie wniosku z dnia 05.12.2012r. o następujące kody odpadów:
1601 -Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grupy 13 i 14 oraz podgrup 1606 i 1608): 160103;
1701-Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika): 170101; 170102; 170103; 170107;
1702-Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych: 170201; 170202; 170203;
1703 -Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych: 170302;
1704- Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali: 170401; 170402; 170403; 170404; 170405; 170406; 170407; 170411;
1705-Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania): 170508;
1706 -Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest: 170604;
708 -Materiały konstrukcyjne zawierające gips: 170802;
 1709-Inne odpady z budowy, remontów i demontażu: 170904;
Uzupełnienie wpisu do rejestru na podstawie wniosku z dnia 06.05.2013r. o następujące kody odpadów:
 1701-Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika): 170106*; 17 01 80; 170181; 170182;
12
3.10.2012
13
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. W Zabrzu
ul. Lecha 10
41-800 Zabrze
6480000290
272758810
1501-Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami komunalnymi): 150101; 150102; 150103; 150104; 140105; 150106; 150107; 150109; 150110*150111*;
1701-Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika):
170101; 170102; 170103; 170106*, 170107; 170180; 170181; 170182;
1702-Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych:
170201; 170202; 170203; 170204*
1704- Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali: 170401; 170402; 170403; 170404; 170405; 170406; 170407; 170409*; 170410*; 170411;
1705-Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania): 170503*; 170504; 170505*; 170506; 170507*; 170508;
1709-Inne odpady z budowy, remontów i demontażu: 170901*; 170902*; 170903*; 170904;
2001- Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 1501):
200101; 200102; 200108; 200110; 200111; 200113*; 200114*; 200115*, 200117*, 200119*;200121*; 200123*; 200125; 200126*; 200127*;200128;200129*; 200130; 200131*; 200132, 200133*; 200134; 200135*; 200136; 200137*; 200138; 200139; 200140; 200141; 200180; 200199;
 2002 -Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy): 200201; 200202; 200203;
2003-Inne odpady komunalne:
200301; 200302; 200303; 200304; 200306; 200307; 200399
13
07.11.2012
14
Zakład Oczyszczania, Wywozu i Utylizacji Nieczystości „EKO-SYSTEM” Sp. jawna
ul. Spółdzielcza 1/1
42-274 Konopiska
 

EKO – SYSTEM BIS Spółka
 z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

 ul. Przemysłowa 7
 42-274 Konopiska

Zmiana nazwy i siedziby podmiotu na wniosek z dnia 15.09.2015 r.
 (data wpływu 21.09.2015r.)
5731375510
150230235
1501-Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami komunalnymi): 150101; 150102; 150103; 150104; 150105; 150106; 150107; 150109; 150110*;150111*;
 2001- Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 1501): 200101; 200102; 200108; 200110; 200111; 200113*; 200114* 200115*; 200117*; 200119*; 200121*; 200123*; 200125; 200126*; 200127*, 200128; 200129*;     200130;   200131*;200132, 200133*; 200134; 200135*; 200136; 200137*; 200138; 200139; 200140; 200141; 200180; 200199.
 2002 -Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy): 200201; 200202; 200203.   
 2003-Inne odpady komunalne: 200301; 200302; 200303; 200304; 200306; 200307; 200399
 ------------------------------------------------------
Uzupełnienie wpisu do rejestru na podstawie wniosku z dnia 13.02.2013r. o następujące kody odpadów:
1601 -Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grupy 13 i 14 oraz podgrup 1606 i 1608):160103;
1701-Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika): 170101; 170102; 170103; 170107;
1702-Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych: 170201; 170202; 170203;
1703 -Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych: 170302;
1704- Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali: 170401; 170402; 170403; 170404; 170405; 170406; 170407; 170411;
1705-Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania): 170508;
1706 -Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest: 170604;
708 -Materiały konstrukcyjne zawierające gips: 170802;
1709-Inne odpady z budowy, remontów i demontażu: 170904;
14
07.11.2012
15
ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Starocmentarna 2
41-300 Dąbrowa Górnicza
5731375510
271588322
1501-Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami komunalnymi): 150101; 150102; 150103; 150104; 140105; 150106; 150107; 150109; 150110* 150111*;
1601 -Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grupy 13 i 14 oraz podgrup 1606 i 1608) 160103;
1701-Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika):
170101; 170102; 170103; 170107;
1702-Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych:
170201; 170202; 170203;
1703 -Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych: 170302;
1704- Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali: 170401; 170402; 170403; 170404; 170405; 170406; 170407; 170411;
1705-Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania):170508;
1706 -Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603):170604;
1708 -Materiały konstrukcyjne zawierające gips:
170802;
1709-Inne odpady z budowy, remontów i demontażu: 170904;
2001- Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 1501):
200101; 200102; 200108; 200110; 200111; 200113*; 200114*; 200115*, 200117*, 200119*;200121*; 200123*; 200125; 200126*; 200127*;200128;200129*; 200130; 200131*; 200132, 200133*; 200134; 200135*; 200136; 200137*; 200138; 200139; 200140; 200141; 200180; 200199;
2002 -Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy): 200201; 200202; 200203;
 2003-Inne odpady komunalne: 200301; 200302; 200303; 200304; 200306; 200307; 200399.
15
28.11.2012
16
Alba Południe Polska Sp. z o.o.
ul. Starocmentarna 2
41-300 Dąbrowa Górnicza
6260019376
271974835
1501-Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami komunalnymi): 150101; 150102; 150103; 150104; 140105; 150106; 150107; 150109; 150110 150111*;
1601 -Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grupy 13 i 14 oraz podgrup 1606 i 1608) 160103;
1701-Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika): 170101; 170102; 170103; 170107;
1702-Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych:
170201; 170202; 170203;
1703 -Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych:170302;
1704- Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali: 170401; 170402; 170403; 170404; 170405; 170406; 170407; 170411;
1705-Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania):170508;
1706 -Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603): 170604;
1708 -Materiały konstrukcyjne zawierające gips:
170802;
1709-Inne odpady z budowy, remontów i demontażu:170904;
2001- Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 1501):
200101; 200102; 200108; 200110; 200111; 200113*; 200114*; 200115*, 200117*, 200119*;200121*; 200123*; 200125; 200126*; 200127*;200128;200129*; 200130; 200131*; 200132, 200133*; 200134; 200135*; 200136; 200137*; 200138; 200139; 200140; 200141; 200180; 200199;
2002 -Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy):200201; 200202; 200203;
 2003-Inne odpady komunalne: 200301; 200302; 200303; 200304; 200306; 200307; 200399.
16
28.11.2012
17
Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o.
ul. Bytkowska 15
41-503 Chorzów
6270011376
271568638
1501-Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi):
150101; 150102; 150103; 150104; 140105; 150106; 150107; 150109; 150110*;150111*;
1601 -Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grupy 13 i 14 oraz podgrup 1606 i 1608) 160103;
1701-Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika): 170101; 170102; 170103; 170107;
1702-Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych:
170201; 170202; 170203;
1703 -Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych: 170302;
1704- Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali: 170401; 170402; 170403; 170404; 170405; 170406; 170407; 170411;
1705-Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania): 170508;
1706 -Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest: 170604;
708 -Materiały konstrukcyjne zawierające gips: 170802;
1709-Inne odpady z budowy, remontów i demontażu: 170904;
 2001- Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 1501):
200101; 200102; 200108; 200110; 200111; 200113*; 200114*; 200115*, 200117*, 200119*;200121*; 200123*; 200125; 200126*; 200127*;200128;200129*; 200130; 200131*; 200132, 200133*; 200134; 200135*; 200136; 200137*; 200138; 200139; 200140; 200141; 200180; 200199;
2002 -Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy): 200201; 200202; 200203;
2003-Inne odpady komunalne: 200301; 200302; 200303; 200304; 200306; 200307; 200399
17
03.12.2012
18
SITA Starol Sp. zo.o.
ul. Kluczborska 29
 
41-500 Chorzów
W dniu 16.10.2014 dokonano skreślenia wpisu Nr 18/2012 przedsiębiorcy z rejestru - wniosek z dnia 29.09.2014 (data wpływu   16.10.2014)
6272400372
276919634
 1501-Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi):  150101; 150102; 150103; 150104; 140105; 150106; 150107; 150109;
1601 -Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grupy 13 i 14 oraz podgrup 1606 i 1608) 160103;
1701-Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika): 170101; 170102; 170103; 170107;
1702-Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych:
170201; 170202; 170203;
1703 -Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych: 170302;
1704- Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali: 170401; 170402; 170403; 170404; 170405; 170406; 170407; 170411;
1705-Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania): 170508;
1706 -Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest: 170604;
1708 -Materiały konstrukcyjne zawierające gips: 170802;
1709-Inne odpady z budowy, remontów i demontażu:170904;
2001- Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 1501):
200101; 200102; 200108; 200110; 200111; 200113*; 200114*; 200115*, 200117*, 200119*;200121*; 200123*; 200125; 200126*; 200127*; 200128; 200129*; 200130; 200131*; 200132, 200133*; 200134; 200135*; 200136; 200137*; 200138; 200139; 200140; 200141; 200180; 200199;
2002 -Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy): 200201; 200202; 200203;
2003-Inne odpady komunalne: 200301; 200302; 200303; 200304; 200306; 200307; 200399.
18
13.12.2012
19
 A.S.A
 Eko Polska Sp. z o.o.
 ul. Lecha 10
 41-800 Zabrze
 6762157648
 357190739
1501-Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi): 150101; 150102; 150103; 150104; 140105; 150106; 150107; 150109; 150110*;150111*;
1601 -Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grupy 13 i 14 oraz podgrup 1606 i 1608) 160103;
1701-Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika): 170101; 170102; 170103; 170106*; 170107; 170180; 170181; 170182;
1702-Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych:
170201; 170202; 170203;170204*
1703 -Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych: 170302;
1704- Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali: 170401; 170402; 170403; 170404; 170405; 170406; 170407; 170409*; 170410*; 170411;
1705-Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania): 170503*; 170504; 170505*; 170506; 170507*; 170508;
1706 -Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest: 170604;
1708 -Materiały konstrukcyjne zawierające gips: 170802;
1709-Inne odpady z budowy, remontów i demontażu: 170901*; 170902*; 170903*; 170904;
 2001- Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 1501):
200101; 200102; 200108; 200110; 200111; 200113*; 200114*; 200115*, 200117*, 200119*;200121*; 200123*; 200125; 200126*; 200127*;200128;200129*; 200130; 200131*; 200132, 200133*; 200134; 200135*; 200136; 200137*; 200138; 200139; 200140; 200141; 200180; 200199;
2002 -Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy): 200201; 200202; 200203;
 2003-Inne odpady komunalne: 200301; 200302; 200303; 200304; 200306; 200307; 200399.
19
13.12.2012
20
Wywóz Śmieci Usługi Porządkowe Karoń S.C.
 Konstantynów 18
 42-235 Lelów
W dniu 04.09.2014 dokonano skreślenia wpisu Nr 20/2012 przedsiębiorcy z rejestru - wniosek z dnia 21.08.2014 (data wpływu 02.09.2014)
 9492045549
 240673517
 
1501-Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi): 150101; 150102; 150103; 150104; 140105; 150106; 150107; 150109; 150110*;150111*;
1601 -Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grupy 13 i 14 oraz podgrup 1606 i 1608) 160103;
1701-Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika): 170101; 170102; 170103; 170107; 170180; 170182;
1702-Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych: 170201; 170202; 170203;
1703 -Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych: 170380;
1705-Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania): 170504; 170506; 170508;
1706 -Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest: 170604;
1708 -Materiały konstrukcyjne zawierające gips: 170802;
1709-Inne odpady z budowy, remontów i demontażu: 170904;
2001- Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 1501): 200101; 200102; 200108; 200110; 200111; 200113*; 200114*; 200115*, 200117*, 200119*; 200121*; 200123*; 200125; 200126*; 200127*; 200128; 200129*; 200130; 200131*; 200132, 200133*; 200134; 200135*; 200136; 200137*; 200138; 200139; 200140; 200141; 200180; 200199;
2002 -Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy): 200201; 200202; 200203;
2003-Inne odpady komunalne: 200301; 200302; 200303; 200304; 200306; 200307; 200399.
 
20
 19.12.2012
21
Siewierskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Krakowska 45
42-470 Siewierz
6490000742
272905492
1501-Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi):
150101; 150102; 150103; 150104; 140105; 150106; 150107; 150109; 150110*;150111*;
1601 -Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grupy 13 i 14 oraz podgrup 1606 i 1608) 160103;
1701-Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika): 170101; 170102; 170103; 170106*; 170107; 170180; 170181; 170182;
1702-Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych:
170201; 170202; 170203; 170204*
1703 -Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych:170302;
1704- Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali:170401; 170402; 170403; 170404; 170405; 170406; 170407; 170409*; 170410*; 170411;
1705-Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania):170503*; 170504; 170505*; 170506; 170507*; 170508;
1706 -Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest: 170604;
1708 -Materiały konstrukcyjne zawierające gips: 170802;
1709-Inne odpady z budowy, remontów i demontażu:170901*; 170902*; 170903*; 170904;
2001- Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 1501): 200101; 200102; 200108; 200110; 200111; 200113*; 200114*; 200115*, 200117*, 200119*; 200121*; 200123*; 200125; 200126*; 200127*; 200128; 200129*; 200130; 200131*; 200132, 200133*; 200134; 200135*; 200136; 200137*; 200138; 200139; 200140; 200141; 200180; 200199;
2002 -Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy): 200201; 200202; 200203;
2003-Inne odpady komunalne: 200301; 200302; 200303; 200304; 200306; 200307; 200399
21
27.12.2012
22
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Van Gansewinkel Górny Śląsk Sp. z o.o.
ul. Piotra Skargi 87
41-706 Ruda Śląska
 
 
W dniu 23.12.2015r dokonano wykreślenia z rejestru wpisu nr 22/2013 na wniosek przedsiebiorcy z dnia 2.12.2015 (data wpływu 21.12.2015)
6410012603
271762168
1501-Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami komunalnymi): 150101; 150102; 150103; 150104; 140105; 150106; 150107; 150109; 150110*150111*;
1601 -Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grupy 13 i 14 oraz podgrup 1606 i 1608) 160103;
1701-Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika): 170101; 170102; 170103; 170107;
1702-Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych: 170201; 170202; 170203;
1703 -Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych: 170302;
1704- Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali: 170401; 170402; 170403; 170404; 170405; 170406; 170407; 170411;
1705-Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania): 170508;
1706 -Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603): 170604;
708 -Materiały konstrukcyjne zawierające gips: 170802;
1709-Inne odpady z budowy, remontów i demontażu: 170904;
 2001- Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 1501): 200101; 200102; 200108; 200110; 200111; 200113*; 200114*; 200115*, 200117*, 200119*;200121*; 200123*; 200125; 200126*; 200127*;200128;200129*; 200130; 200131*; 200132, 200133*; 200134; 200135*; 200136; 200137*; 200138; 200139; 200140; 200141; 200180; 200199;
2002 -Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy): 200201; 200202; 200203;
2003-Inne odpady komunalne: 200301; 200302; 200303; 200304; 200306; 200307; 200399.
22
6.05.2013
23
Grzegorz Obierzyński
ul. Zielonogórska 61/25
 41-218 Sosnowiec
 
 
W dniu 6.02.2014 r. dokonano wykreślenia wpisu Nr 23/2013 przedsiębiorcy z rejestru - wniosek z dnia 30.01.2014 (data wpływu 31.01.2014 r)
6442966889
241217187
2001- Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 1501):
 200110; 200111;
23
02.12.2013
24
DEREK Sp. z o.o.
 ul. Zamenhofa 2/5
41-902 Bytom
6263007882
24829082
1501-Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami komunalnymi): 150101; 150102; 150103; 150104; 140105; 150106; 150107; 150109;
 1601 -Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grupy 13 i 14 oraz podgrup 1606 i 1608): 160103;
 1701-Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika): 170101; 170102; 170103; 170107;
 1702-Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych: 170201; 170202; 170203;
 1703 -Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych: 70302;
 1704- Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali: 170401; 170402; 170403; 170404; 170405; 170406; 170407; 170411;
 1705-Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania): 170508;
 1706 -Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603): 170604;
 708 -Materiały konstrukcyjne zawierające gips: 170802;
 1709-Inne odpady z budowy, remontów i demontażu: 170904;
 2001- Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 1501):
 200101; 200102; 200108; 200110; 200111; 200138; 200139; 200140; 200141; 200180; 200199;
2002 -Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy): 200201; 200202; 200203;
 2003-Inne odpady komunalne: 200301; 200302; 200303; 200304; 200306; 200307; 200399.
24
18.12.2013
25
EKOMED Anetta Jędryczka
6440516260
278251407
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
25
20.07.2015
26
P.H.U. „REKO”
 Jakub Ciupiński
Ul. Jana Pawła II 104
42-300 Myszków
5771926620
241087767
2001- Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 1501):
 200101; 200102; 200108; 200110; 200111; 200113*; 200114*; 200115*; 200117*; 200119*; 200121*; 200123*; 200125; 200126*; 200127*; 200128; 200129*; 200130; 200131*; 200132; 200133*; 200134; 200135*; 200136; 200137*; 200138; 200139; 200140; 200141; 200180; 200199.
 2002 -Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy): 200201; 200202; 200203.
2003-Inne odpady komunalne: 200301; 200302; 200303; 200304; 200306; 200307; 200399.
26
28.07.2015
 
 
 
 
 
 
 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Ewa Wyderka
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2012-02-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-02-07
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-13 10:14

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj
top