logo bip.gov.pl

 Urząd Miasta Wojkowice

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Urząd Miasta / Wydziały i komórki organizacyjne
1.

Dane o komórkach organizacyjnych Urzędu

 Wydziały i komórki organizacyjne Urzędu mieszczące się w budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 290 a

Wydział Organizacyjny 

 

Naczelnik Wydziału

Grażyna Nowostawska

Nr pokoju

15

Nr telefonu

0-32-7602095 w.16

e-mail

kadry@wojkowice.pl

Zakres prowadzonych spraw

 * potwierdzanie własnoręczności podpisu
 * prowadzenie zbioru przepisów prawnych
 * sprawy kadrowe
 * sprawy administracyjno-gospodarcze budynku urzędu

Wydział Spraw Obywatelskich 

Naczelnik Wydziału

mgr Grażyna Truszkiewicz

Nr pokoju

8

Nr telefonu

0-32-7602088 w. 28, 38

e-mail

wso@wojkowice.pl

Zakres prowadzonych spraw

 * ewidencja ludności
 * zameldowania i wymeldowania
 * dowody osobiste
 * ewidencja działalności gospodarczej
 * zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 * wydawanie zgody na organizowanie imprez masowych, 
   zgromadzeń i zbiórek publicznych

 


Wydział Finansowy

 

Naczelnik Wydziału

Teresa Nocoń

Nr pokoju

3

Nr telefonu

0-32-7602083 w. 23

e-mail

skarbnik@wojkowice.pl

Zakres prowadzonych spraw

 * wymiar i pobór podatków
 * prowadzenie rachunkowości budżetowej
 * obsługa kasowa
 * przyjmowanie opłaty skarbowej

 

Wydział Inwestycji, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Lokalami

Naczelnik Wydziału
 mgr Ilona Nowak
Nr pokoju
13
Nr telefonu
0-32-7602093, w. 18
e-mail
Zakres prowadzonych spraw
 * opracowywanie, koordynacja i nadzór nad realizacją inwestycji związanych z zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną, paliwa 
 * utrzymanie i eksploatacja oświetlenia ulicznego 
 * zbiorowa komunikacja autobusowa
 * inwestycje, remonty obiektów komunalnych  oraz  infrastruktury technicznej realizowanych przez gminę
 * drogi - sprawy z zakresu planowania,budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony, dla których zarządcą jest gmina
 * nadzór nad handlem ulicznym i pobór opłaty targowej
 * utrzymanie zieleni miejskiej
 * nadzór nad obiektami sportowymi
w zakresie ochrony środowiska
 * sprawy z zakresu gospodarki odpadami
 * ochrona środowiska i utrzymanie zieleni
 * wydawanie decyzjio  środowiskowych uwarunkowaniach na
    realizację  przedsięwzięcia
 * prowadzenie publicznego dostępnego wykazu danych
    zawierających informacje o środowisku
 * prowadzenie spraw związanych z rejestrem działalności
    regulowanej
 * organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
 * wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli i utrzymanie
    psa rasy uznanej za agresywną

 Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu

mgr Anna Jaworecka

Nr pokoju

17

Nr telefonu

0-32-7602097 w. 17

e-mail

  usc@wojkowice.pl

Zakres prowadzonych spraw

 * rejestracją urodzeń, małżeństw oraz zgonów
 * sporządzanie i wydawanie odpisów akt stanu cywilnego
 * wydawanie dycyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk

 
Biuro ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych,
Promocji Miasta i Obsługi Inwestora
 

 

Nr pokoju

6

Nr telefonu

0-32-7602086 w. 15

e-mail

promocja@wojkowice.pl

Zakres prowadzonych spraw

 * przygotowanie  wniosków aplikacyjnych do projektów

 * zarządznie administracyjne projekt

 * realizacja zadań w ramach projektów finansowanych
    z funduszy unijnych i pomocowych  

 * opracowanie strategii i kierunków rozwoju miasta

 * promocja gminy

 * prowadzenie rejestru instytucji kultury

 * kształtowanie strategii promocji gminy

 * współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rady Miasta

Inspektor

mga Ewelina Wojdas

Nr pokoju

9

Nr telefonu

0-32-7602089 w. 14

e-mail

radamiasta@wojkowice.pl

Zakres prowadzonych spraw

* obsługa administracyjna Rady Miasta


Biuro Zarządzania Kryzysowego

lokalizacja - Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 211b

Pełnomocnik

mgr Stanisław Grzesiakowski

Adres

42-580 Wojkowice
ul. Jana III Sobieskiego 211 b

Nr telefonu

0-32-7695079

e-mail

p.h@wojkowice.pl

Zakres prowadzonych spraw

 * ochrona informacji niejawnych
 * planowanie i realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania 
    kryzysowego
 * współpraca z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych
    w zakresie zabezp[ieczenia przeciwpożarowego

SAMODZIELNE STANOWISKO DS.GEODEZJI
I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI

Nr pokoju

  7

Nr telefonu

 0-32-7602097 w. 27

e-mail

  a.polak@wojkowice.pl


SAMODZIELNE STANOWISKO DS. GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Nr pokoju

  7

Nr telefonu

  0-32-7602097 w. 27

e-mail

  a.jalowiecka@wojkowice.pl

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Anna Jaworecka
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2006-01-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-01-18
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-25 07:40

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj
top