logo bip.gov.pl

 Urząd Miasta Wojkowice

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Żłobek Miejski / Ogłoszenia
1.

Informacje ogólne

 

ŻŁOBEK MIEJSKI „FIGIELKOWO”

42 -580 Wojkowice, ul. Proletariatu 5

NIP 625 24 55 660

REGON 363155218

Tel. 32 364 81 50

E mail: zlobek@wojkowice.pl

Godziny pracy placówki 7.00 -17.00

Adres strony internetowej:  www.zlobek.wojkowice.pl

p.o. Dyrektora Żłobka Miejskiego „Figielkowo”

mgr Marlena Pawłowska – Kyrcz


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Marlena Pawłowska - Kyrcz
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2016-01-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-01-21
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-21 11:13

rejestr zmian publikacji »

2.

Informacja o wynikach naboru dzieci do Żłobka Miejskiego "Figielkowo"


Informacja o wynikach naboru dzieci do Żłobka Miejskiego „Figielkowo”   p.o. Dyrektora Żłobka Miejskiego „Figielkowo” informuje, iż wszystkie dzieci, które w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze dzieci do Żłobka zadeklarowały, chęć uczęszczania do placówki od dnia jej uruchomienia zostały przyjęte.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Marlena Pawłowska ? Kyrcz
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2015-12-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-12-18
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-18 11:48

rejestr zmian publikacji »

3.

Informacja o wynikach naboru - główny księgowy


  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWSKO PRACY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W ŻŁOBKU MIEJSKIM „FIGIELKOWO”
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Marlena Pawłowska ? Kyrcz
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2015-12-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-12-18
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-18 08:07

rejestr zmian publikacji »

4.

Informacja


  INFORMACJA O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W ŻŁOBKU MIEJSKIM „FIGIELKOWO”
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Marlena Pawłowska ? Kyrcz
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2015-12-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-12-15
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-15 14:25

rejestr zmian publikacji »

5.

Zasady naboru dzieci do żłobka

p.o. Dyrektora

Żłobka Miejskiego „Figielkowo” w Wojkowicach

OGŁASZA NABÓR DZIECI DO ŻŁOBKA

Nabór dzieci do żłobka odbywa się zgodnie z przyjętymi kryteriami:

  • Do żłobka przyjmowane są dzieci od ukończenia 1 roku życia do ukończenia roku szkolnego w którym dziecko osiąga 3 lata, w uzasadnionych przypadkach do 4 lat.;
  • Dzieci zamieszkałe na terenie miasta Wojkowice;
  • Dzieci rodziców / opiekunów pracujących zawodowo lub uczących się;
  • Dzieci rodzica / opiekuna samotnie wychowującego (udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem urzędowym);
  • Dzieci z rodzin zastępczych (udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem urzędowym);
  • Dzieci z rodzin wielodzietnych;
  • Dzieci niepełnosprawne i wymagające szczególnej opieki(udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem urzędowym);

Nabór odbywa się  od  07 grudnia do 17 grudnia 2015 r "Karta zgłoszenia dziecka do żłobka"  jest do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Wojkowice w zakładce ŻŁOBEK MIEJSKI
(pliki do pobrania)  lub w Urzędzie Miasta Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290 a,  42-580 Wojkowice w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Wojkowice (na parterze). Uzupełnioną kartę zgłoszeniową dziecka do Żłobka wraz z dokumentacją potwierdzającą kryteria kwalifikacyjne dziecka do placówki -  należy składać w Urzędzie Miasta w kancelarii Ogólnej. ( na parterze). Dzieci przyjmowane są na cały etap edukacji żłobkowej. W kolejnych latach Rodzice/Opiekunowie wypełniają "Kartę przedłużającą pobyt dziecka w Żłobku".  Zapisy dzieci do Żłobka prowadzone są przez cały rok. Dzieci przyjmowane są do placówki w miarę posiadania wolnych miejsc.

Po zakończeniu pracy komisji rekrutacyjnej zostaje utworzona lista dzieci przyjętych do żłobka. Wyniki dostępne będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Wojkowice w zakładce ŻŁOBEK MIEJSKI w dniu 21.12.2015r. Do końca grudnia rodzice zobowiązani są telefonicznie lub osobiście potwierdzić wolę korzystania z usług Żłobka i podpisać umowę z p.o. Dyrektora placówki o świadczenie usług opiekuńczych przez Żłobek Miejski „Figielkowo". Brak potwierdzenia i podpisania umowy do końca grudnia br. spowoduje wykreślenie z "listy". Po zakończonej procedurze i zamknięciu list dzieci korzystających ze Żłobka tworzona jest lista dzieci oczekujących na przyjęcie do placówki. W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku, dzieci przyjmowane są zgodnie z kolejnością na liście oczekujących.

Komisja rekrutacyjna powoływana jest przez dyrektora w przypadku, gdy kart zgłoszenia jest więcej niż miejsc wolnych w Żłobku.

Kryteria i punkty kwalifikujące dziecko do przyjęcia do Żłobka

Lp.

Kryteria

Wartość punktowa

Dokumentacja potwierdzająca daną sytuację

1.

Dziecko zamieszkałe na terenie miasta Wojkowice.

30

Oświadczenie podpisane przez rodziców/opiekunów dziecka.

2.

Dziecko rodzica/ rodziców pracujących/ studiujących

 

20

 

 

Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie
(wymiar etatu), zaświadczenie z uczelni, szkoły potwierdzające naukę

Decyzja o działalności gospodarczej (kserokopia).

3.

Samotne macierzyństwo/
ojcostwo

20

Wyrok rozwodowy, akt zgonu, dokument potwierdzający samotne wychowywanie dziecka.

4.

Dziecko w rodzinie zastępczej

10

Udokumentowane odpowiednimi dokumentami urzędowymi.

5.

Rodzina wielodzietna- troje dzieci i powyżej

10

Oświadczenie podpisane przez rodziców/opiekunów dziecka.

6.

Dziecko niepełnosprawne, wymagające szczególnej opieki.

10

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Uwaga: w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, kryterium decydującym będzie data wpływu karty zgłoszenia.

p.o. Dyrektora

Żłobka Miejskiego w Wojkowicach

Marlena Pawłowska – Kyrcz

 

 


Załączniki: Rozmiar:
31.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Marlena Pawłowska ? Kyrcz
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2015-12-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-12-07
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-07 11:06

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Ogłoszenia o naborze
 Wyniki naboru
wersja do druku drukuj
top