logo bip.gov.pl

 Urząd Miasta Wojkowice

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Rejestry i wykazy / Rejestr Instytucji Kultury
1.

Rejestr instytucji

 

 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST MIASTO WOJKOWICE

 

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY – MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Numer wpisu do rejestru   1

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Pełna i skrócona nazwa instytucji Kultury

Przedmiot działalności instytucji kultury

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora i aktu utworzenia instytucji kultury

Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej

1

31.03.2008

Miejska Biblioteka Publiczna w Wojkowicach

ul. Jaworznik 6

Biblioteka służy rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych mieszkańców, upowszechnianiu wiedzy oraz rozwojowi kultury

ul. Jaworznik 6

42-580 Wojkowice

 

Burmistrz Miasta Wojkowice

Uchwała Nr XXI/98/2008 Rady Miasta Wojkowice             z dnia 31.03.2008r.

 

  240889111

 

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY – MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

Numer wpisu do rejestru   1

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Pełna i skrócona nazwa instytucji Kultury

Przedmiot działalności instytucji kultury

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora i aktu utworzenia instytucji kultury

Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej

 

1

 

04.01.2010r.

Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach

ul. Jaworznik 6

42 – 580 Wojkowice

Realizacja zadań gminy w zakresie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców Miasta Wojkowice oraz upowszechnianie i promocja lokalnego dziedzictwa kultury w kraju i za granicą, edukacja, wychowanie przez sztukę oraz upowszechnianie kultury i wiedzy, zgodnie z polityką państwa i samorządu miejskiego.

ul. Jaworznik 6

42-580 Wojkowice

 

Burmistrz Miasta Wojkowice

Uchwała Rady Miasta Wojkowice

Nr XLI/289/2009

z dnia 21.12.2009r.

 

 

 

         241541166

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Lidia Olszówka
Osoba, która wprowadziła dane: Adrian Matusiak
Data wytworzenia informacji: 2012-05-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-05-22
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-28 11:17

rejestr zmian publikacji »

2.

Informacje ogólne

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

dla których organizatorem jest Miasto Wojkowice.
Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Miasto Wojkowice, jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania  rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
1. Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.
2. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru, wynikającej z przepisów prawa. Rejestr aktualny na dzień 21 maja 2012 r.

Nazwa rejestru
Rejestr instytucji kultury
Rejestr prowadzi
 Urząd Miasta Wojkowice
 Wydział Rozwoju
 ul. Jana III Sobieskiego 290A pok. 6
 42-580 Wojkowice tel. 32 769-50-66 w. 15
Sposób udostępniania
1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
2) wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.
2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora. 
3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
5. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 16356 ze zm.) – wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł  od każdej pełnej lub zaczętej strony. 

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Lidia Olszówka
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2012-05-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-05-22
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-13 12:33

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj
top