logo bip.gov.pl

 Urząd Miasta Wojkowice

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Karty usług / Wpis do rejestru wyborców
1.

Wpis do rejestru wyborców

KARTA INFORMACYJNA
Urząd Miasta Wojkowice
 ul. Jana III Sobieskiego 290a 42-580 Wojkowice
 tel.: +48 (32) 769-50-66  fax: +48 (32) 769-50-73, e-mail: sekretariat@wojkowice.pl
Nr
WSO-13
Wpis do rejestru wyborców
I. Wymagane wnioski
·    WNIOSEKo wpisanie do rejestru wyborców gminy Wojkowice oraz DEKLARACJA
II. Wymagane załączniki
·    Brak
III. Dokumenty do wglądu
·      Dowód osobisty
IV. Opłaty
·     Brak
V. Termin załatwienia sprawy
·   3 dni
VI. Miejsce i sposób załatwienia sprawy
·   Wydział Spraw Obywatelskich, (pokój nr 8), Telefon: 32 760-20-88 wew. 28 bądź 38
VII. Jednostka odpowiedzialna
·      Wydział Spraw Obywatelskich
VIII. Tryb odwoławczy
·    Od decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Będzinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wojkowice
IX. Opłaty za odwołanie
·     Brak
X. Podstawa Prawna
·    Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U.2011.21.112 z późniejszymi zmianami),
·   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U.2011.158.941 z późniejszymi zmianami).
XI. Uwagi
·   Wpisanie do rejestru wyborców następuje w drodze decyzji po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w terminie 3 dni od daty otrzymania decyzji

 Modyfikacja: Grażyna Truszkiewicz, Magdalena Ciuk

                                                                                  Zatwierdzono:
                                                                           /-/ Tomasz Szczerba

 


Załączniki: Rozmiar:
29.000 KB
28.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Grażyna Truszkiewcz
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2005-11-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-11-23
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-08 07:40

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj
top